V měsíci září opět nastartovaly v Ukrajinském komunitním centru NADIJA kurzy českého jazyka a konverzační setkávání. Díky spolupráci s naším dobrovolnickým centrem ADRA a finanční podpoře magistrátu města České Budějovice probíhají setkávání tři dny v týdnu.

Zájemci se v odpoledních hodinách scházejí, aby se zdokonalili v českém jazyce. Ať už za účelem lépe se uplatnit na trhu práce nebo se snáze dorozumět v naší společnosti, poznat naše zvyky, kulturu či tradice. Lidé ukrajinského původu se občas setkávají s nepochopením našich obyvatel. Zkušenosti jsou různé, jejich situace není nikterak jednoduchá a prožívají často nelehké chvíle. O to více jsem potěšena, že můžeme přispět k jejich lepšímu životu tady u nás a umožnit jim vzdělávat se, pomáhat odstraňovat určité handicapy a bariéry, se kterými se musejí vypořádat. Výuka českého jazyka je pro obyvatele z Ukrajiny náročná, ale jejich pracovitostí, houževnatostí a pílí dosahují velmi dobrých výsledků.

Simona Žigová
koordinátorka dobrovolníků