Po domluvě s městem České Budějovice a dalšími zainteresovanými stranami a po stovce telefonátů vám přinášíme čerstvé informace a dvě veledůležitá čísla: 722233500 nebo 721015340, na které můžou volat senioři z našeho města mezi 8 až 15 hodinou!????????

Nadace Jihočeské naděje zřídila již ve středu speciální kontaktní linku, na kterou mohou senioři zavolat a objednat si nákup z bezpečí svého domova. Dávám nám smysl se k této dobré iniciativě připojit a spojit své síly. Proto budou dobrovolníci z nadace, z ADRY a z Diecézní charity spolupracovat, aby se potřebný nákup dostal do svého cíle – tedy k seniorovi.????

V časech, které nás čekají, obstojíme pouze tehdy, když budeme táhnout za jeden provaz!❤️????????