Myslím, že se většina koordinátorů dobrovolníků shodne na tom, že jim jejich práce přináší celou řadu radostných okamžiků. Aby ne, když mají skvělou možnost pracovat s tak zajímavou a různorodou skupinou lidí, která má něco důležitého společné. Chtějí svůj čas, energii, radost a úsměv nezištně sdílet s někým, kdo je nějakým způsobem vyloučený z většinové společnosti – ať už kvůli věku, nemoci nebo postižení.

Osobně vnímám jako jeden z nejhezčích okamžiků, když je dobrovolník po vstupním pohovoru a proškolení uvedený v konkrétním zařízení ke svému klientovi. Je krásné sledovat to sbližování dvou světů. Sledovat tu proměnu někoho osamělého v někoho, kdo najednou má svého spojence a později třeba i kamaráda.

Přestože jsou prázdniny a doba dovolených, do našeho Dobrovolnického centra přicházejí noví zájemci o dobrovolnickou službu. Mám radost, protože vím, že osamělí bývají o prázdninách možná ještě o kousek víc sami než po zbytek roku…

Jestliže ve vás dřímá zvědavost nebo touha vypravit se na dobrodružnou cestu zvanou dobrovolnictví, moc rádi vás na ní doprovodíme.

Iva Kyselová
DC ADRA ČB