Dne 30.11.2012 se konal třetí ročník konference „Víme o sobě?“. konferenci organizoval Jčk a HZS ve spolupráci s VŠERS.

Konference se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Neziskové organizace zastupoval Oblastní spolek Červeného kříže České Budějovice, Diecézní charita České Budějovice a ADRA Česká republika.

Účastníci si vyslechli příspěvky zaměřené na spolupráci státního a neziskového sektoru při mimořádných událostech a krizových situacích.

Se svými příspěvky vystoupili také hosté z Horního Rakouska a z Bavorského Pasova. Seznámili přítomné s organizací a zabezpečením humanitárních aktivit v Rakousku a SRN.

Konference přispěla ke vzájemné informovanosti a navázání vztahů mezi zástupci všech organizací.