Nastal čas předvánočních setkávání a to je také čas, kdy se do různých aktivit zapojují především akční dobrovolníci. Například 25.12.2014 připravili koncert pro seniory z CSS Emausy a 2.12.2014 zkrášlili svým pěveckým vystoupením slavnostní setkání seniorů z různých Domovů, kteří se v rámci projektu Tvořivé ruce zapojili do výroby ozdobných předmětů, perníčků, svícnů a mnoha dalších výrobků. Nádherně vyzdobený sál, bohaté občerstvení, povzbudivá slova paní ředitelky Mgr. Holczerové, starosty města i zástupce Kraje, ocenění dobrovolníků a především módní přehlídka kostýmů napříč staletími – to vše vytvořilo slavnostní ráz celého večera. Odborná komise pak hodnotila výrobky jednotlivých Domovů pro seniory a všechny ocenila diplomem a velikým potleskem. Všichni přítomní si kromě ručně vyráběných přání mohli určitě odnést nezapomenutelný zážitek a vědomí sounáležitosti mezi seniory i těmi, kteří o ně pečují.