První jarní supervize proběhla v CSS Empatii spolu s Centrem Bazalka. Jako host byl pozván supervizor PhDr. Miroslav Frnoch. Supervize přinesla informace o tom, co se v dobrovolnickém centru děje, co za akce je před námi, na co se těšíme, čeho se dobrovolníci mohou zúčastnit, do čeho se mohou zapojit a také co se děje obecně právě teď v organizaci Adra se sídlem v Praze. Jsme moc rádi, že supervize může být prostorem, kdy můžeme poděkovat dobrovolníkům za jejich službu, která není samozřejmá! Jsme také rádi, že i my jim jsme mohli posloužit supervizním tématem „Psychohygiena a dobrovolnictví“.