V 15:00 zazněly na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích bubny. Kolem Samsonovy kašny se shromáždilo již přes 100 dobrovolníků. Všichni byli oblečeni do „svých barev“ podle toho, k jakému dobrovolnickému centru patřili. Nad hlavami přítomných se pohupovaly pestré balonky.

Krátce po 15:00 hodině se dal celý průvod do pohybu. Za skvělé asistence Městské policie prošlo více než 100 účastníků historickým centrem Č. Budějovic. V průběhu cesty rozdávali dobrovolníci informační materiály kolemjdoucím. Také díky transparentům, které vytvořili studenti českobudějovické teologické fakulty, bylo zřejmé, proč se tolik nadšenců vydalo do ulic.

 

Bubeníci průvod doprovázeli po celé trase a upoutávali pozornost veřejnosti.

 

Před 17. hodinou se dobrovolníci vrátili na náměstí Přemysla Otakara II.. Už se začínalo šeřit, byla tedy vhodná příležitost pro vytvoření lidského světelného řetězu. Všichni zúčastnění drželi v rukou svítící tyčinky a vytvořili řetěz kolem Samsonovy kašny, kterou takto „objali“. Ve finále přišel všem zúčastněným poděkovat primátor města, Mgr. Juraj Thoma.

 

Více fotografií si můžete prohlédnout ve Fotoreportážích.