Humanitární organizace ADRA reaguje na šíření koronaviru v České republice

Praha, 11.3.2020
V souvislosti s šířením koronaviru v České republice plánuje organizace ADRA prostřednictvím svých dobrovolníků pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel, tedy hlavně seniorům a lidem, kteří se ocitli v izolaci a nemají možnost zajistit si např. nákup potravin a léků. Své dlouhodobé dobrovolníky, ale i širokou veřejnost vyzývá k ohleduplnosti a sounáležitosti a k pomoci ohroženým skupinám, např. donáškou nákupu.

V mimořádné situaci v souvislosti s šířením koronaviru a onemocněním COVID-19 se dá očekávat potřeba určité skupiny lidí, kteří se ocitnou v izolaci a nebudou si moci např. obstarat nákupy či léky. „Věříme, že tito lidé najdou pomoc ve svém nejbližším okolí a vyzýváme lidi, aby k sobě byli v rámci komunit navzájem vnímaví a všímaví a na osamocené lidi nezapomínali.“, říká ředitel organizace ADRA v České republice Radomír Špinka. I přes vzájemnou sounáležitost se ale pravděpodobně někteří lidé ocitnou bez pomoci, a proto se humanitární organizace ADRA rozhodla v této situaci reagovat.

„Budeme oslovovat současné dobrovolníky, kteří z důvodu ochranných opatření nemají možnost docházet za klienty do nemocnic a domovů pro seniory. V případě zájmu tito dobrovolníci budou docházet za lidmi, kteří se ocitli v současné situaci doma v izolaci a nemají možnost zajistit si nákup potravin, léků apod.“, uvádí vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Ve spolupráci s orgány místní samosprávy ve městech, kde má ADRA dobrovolnická centra a zároveň se zde najdou zájemci z řad dobrovolníků, chce ADRA CZ těmto lidem nabídnout pomoc. Ta bude spočívat v zajištění nákupů a donášky potravin a nezbytných potřeb. Dobrovolníci budou řádně proškoleni v tom, aby chránili sami sebe a své okolí dodržováním hygienických pravidel a budou instruováni v přesném postupu předávky nákupu.

Informace pro zájemce o tuto pomoc i dobrovolníky bude zveřejněn na www.adra.cz