Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice rozvíjí dobrovolnickou službu v programech pro seniory a zdravotně postižené osoby v Jihočeském kraji od roku 2006. Vnímáme, že zájem o službu našich dobrovolníků každým rokem narůstá. Během posledních pěti let se počet dobrovolnických programů v zařízeních sociálních služeb zdvojnásobil, tzn. že nyní spolupracujeme se 12 přijímajícími organizacemi – domovy pro seniory, centry sociálních služeb, odlehčovacími službami apod. Od roku 2022 intenzivně pracujeme také na rozvoji programu Dobrovolnictví v domácnostech. Do služby druhým jsme v roce 2023 zapojili 137 dlouhodobých a 156 krátkodobých dobrovolníků. Naši dobrovolníci do služby druhým nezištně dávají to nejcennější – svůj čas a svoje dovednosti.

Udržet dlouhodobě v provozu dobrovolnické centrum s téměř 300 dobrovolníky není vůbec snadné. Spíš je to rok od roku složitější, přestože je o naši službu velký zájem. Možná vás napadne, že žádné peníze potřeba nejsou, když dobrovolníci svoji činnost dělají zdarma… Ano, dobrovolnická služba je poskytovaná zdarma, ale koordinace takového počtu dobrovolníků zadarmo není. Je s tím spojena celá řada nákladů lidských i materiálních.

Proto si nesmírně vážíme finanční podpory našich dlouholetých partnerů jakými jsou Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Krása pomoci, Nadace ČEZ, České sdružení CASD, společnost ČEVAK nebo KUBOUŠEK, kteří vnímají prospěšnost naší činnosti, spolupracují s námi dlouhodobě a důvěřují nám!

Naší velikánskou radostí je, že se tým našich partnerů rozšířil o generálního partnera! Od roku 2024 dodává energii jihočeským dobrovolníkům skupina ELYN. Je báječné, když víme, že na pomoc druhým lidem diskvalifikovaným svým věkem nebo zdravotním stavem nejsme sami. Skupina ELYN podpořila činnost našeho dobrovolnického centra částkou 250 000 Kč. Děkujeme z celého srdce!