V pondělí a úterý 11., 12. 4. se DC ADRA České Budějovice stalo součástí akce Dny dobrovolnictví, jejímž cílem bylo propagovat organizace, mající dobrovolnické programy napříč Jihočeským krajem. Akce byla také zakončením projektu rozvoje Regionálního dobrovolnického centra, jež vzniklo jako společná platforma, na níž se propojují a zviditelňují jednotlivé organizace.

DC ADRA bylo v pondělí i hostitelem společného setkání neziskových subjektů, které provozují dobrovolnictví. V našem společenském sále se tak setkali zástupci poskytovatelů vesměs sociálních služeb, přítomni byli koordinátoři dobrovolníků z organizací ICOS Český Krumlov, Salesiánské středisko a Diecézní Charita České Budějovice, Temperi České Budějovice, Arpida, Canisterapeutické středisko Hafík, a samozřejmě DC ADRA České Budějovice. Vše zaštiťovali kolegové ze společnosti KreBul v Prachaticích, hlavní organizátoři akce Dny dobrovolnictví. Při společné snídani se rozběhla živá diskuse na téma podpora dobrovolnictví v Jihočeském kraji, hodně se také diskutovalo o možnostech rozvoje komunikačních kanálů napříč sítí dobrovolnických aktivit a také o možnostech rozvoje spolupráce s krajským úřadem. Jeho zástupkyní byla paní náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD., která se zúčastnila jednání s příslibem podpory dobrovolnickým aktivitám, ostatně sama již mnoho let jako dobrovolník působí. Byl čas i na prezentace aktivit zúčastněných subjektů.

V úterý se hlavní dění přesunulo do prostor budovy rektorátu Jihočeské univerzity v hlavním kampusu. Za účasti pana rektora prof. PhDr. Bohumila Jirouška, PhD. byla zahájena celodenní akce prezentace dobrovolnických programů jednotlivých subjektů, kde se veřejnost mohla dozvědět z propagačních materiálů o jednotlivých aktivitách i možnostech se zapojit. Byl zde prostor i pro prodej dárkových předmětů, jejichž výtěžek slouží jako finanční podpora rozvoji dobrovolnictví. Byly přítomny všechny organizace z předešlého dne, navíc přibyl Domov sv. Linharta v Chelčicích, který podporuje zdravotně handicapované spoluobčany a Charita Písek. Počasí přálo, foyer rektorátu byl prosvícený sluncem, jako symbol světla, které nezištná pomoc a služba dobru rozsvěcuje v lidských srdcích.

Celá akce byla nesena v duchu nadšení pro rozvoj dobrovolnictví, které obzvlášť v dnešní době pomáhá udržovat v lidech touhu nikoliv bořit, ale stavět mosty mezi lidmi napříč generacemi a dnes i národy. Všechny zúčastněné organizace k tomu přispívají vrchovatou měrou a bylo skvělé se potkat a podpořit se navzájem.

DC ADRA České Budějovice se v současné době připojuje prací na rozvoji nových programů na podporu integrace ukrajinských občanů do české společnosti. Budeme velmi vděčni za každého nového člena našeho dobrovolnického týmu, který se zapojí do těchto našich aktivit.