Novou přijímající organizací pro dobrovolníky se stalo zařízení ALZHEIMER HOME České Budějovice. Klienty jsou lidé, kteří mají chronické duševní onemocnění, především Alzheimerovu nemoc a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. O to náročnější je zajistit pro tyto osoby vhodné dobrovolníky. Je to určitá výzva, jak si vyzkoušet práci, aktivizaci, komunikaci nebo vůbec pochopení této závažné nemoci. Každý dobrovolník je dopředu informován o veškerých skutečnostech, se kterými se může potkat.

Zároveň vnímáme při této službě jako velmi důležitou podporu jak ze strany kontaktní osoby, tak koordinátora dobrovolníků. Moc si vážíme dobrovolníků, které jsme již v tomto novém programu přivítali. Věříme, že vzájemná spolupráce se bude i nadále rozvíjet. Děkujeme paní ředitelce za oslovení právě našeho dobrovolnického centra a přejeme hlavně všem potřebným, aby strávili příjemné chvíle při setkávání s dobrovolníky. Ať jim společný čas přináší radost a spoustu příležitostí ke vzájemnému sdílení prožitků.

Simona Žigová

Koordinátorka dobrovolníků