Společnost HARTMANN-RICO udělilo v rámci projektu Dobrá duše paní Hermíně Malátové Čestné uznání  za dobrovolnickou činnost; za zájem věnovat se potřebným ve svém volném čase a za ochotu být lidský v každé chvíli.

Paní Hermína se rozhodla zapojit do dobrovolnické činnosti na začátku roku 2011. Byla přidělena k panu Mirkovi, který je zcela odkázán na invalidní vozík. Přes jeho tělesný i mentální handicap se ukázalo, že je velmi zvídavý a touží po tom, učit se stále nové věci. A tak při pravidelných návštěvách začali spolu hrát karty, domino, luštili křížovky, četli časopisy a hledali na internetu informace o přírodě, filmech, hudbě atd. Před časem paní Hermíně zemřela dcera – dnes by byla přibližně ve věku Mirka, a tak veškerou lásku a pozornost věnuje paní Hermína právě Mirkovi. Jeho pokrok ve znalostech je neuvěřitelný. Oběma život přinesl trápení, ale na druhou stranu díky tomuhle dobrovolnickému zázraku – jak tomu oba říkají, se jejich prázdné místo v životě nádherně zaplnilo.