Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR.
„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.

Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. Letos tedy probíhá XVI. ročník a v krajském kole v Jihočeském kraji získalo vítěznou nominaci právě naše Dobrovolnické centrum. Opakovaně jsme byli nominování vedením Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích.

Finálová ceremonie se koná 24. června 2016 od 14.30 hodin na Nové scéně Národního divadla v Praze, pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana a pod patronací Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Další informace zde: http://www.cena-d.cz/2016jihoceskykrajhotovo.html