V pondělí 31.1.2022 jsme se my, koordinátorky Dobrovolnického centra České Budějovice, sešly na pravidelnou poradu, které však předcházelo zajímavé školení. Vedly ho dvě zástupkyně Domova pro seniory Hvízdal České Budějovice, paní Simona Žigová a paní Alice Michalcová. Tématem školení byla „Biografie klienta“.

Název zní poměrně vědecky, ale obě přednášející nás postupně a srozumitelně, přes vysvětlení a analýzu Maslowovy  pyramidy potřeb, dovedly k tomu, že se jedná především o životní příběh člověka. A následně prokázaly i na konkrétních příkladech z praxe, jak je obzvláště v zařízeních sociálních služeb potřeba tento životní příběh zahrnout do individuální péče o klienta zařízení.

Laicky shrnuto: klient v domově nemůže být šťastný a spokojený jenom pro to, že má kde spát, co jíst a má potřebné ošetření a hygienu. Potřeby člověka jsou rozměrnější: chce být ubezpečován, tak jako to cítil v dětství nebo v produktivním věku, že patří do určitého společenství a jeho existence v něm má svůj význam a smysl. Školitelky otevřeně hovořily o celé problematice, o vysokých nárocích na personál, o obtížném uvádění takové péče do praxe. Přesto skvělé a hodnotné výsledky, které práce s biografií přináší, jsou až dojemné a rozhodně ne malicherné. Školení nám připadalo prospěšné i z toho důvodu, že práce s biografií je velmi uplatnitelná i v dobrovolnictví. Možná to sami dobrovolníci ani nevědí, ale jistě spousta rozhovorů se svými klienty probíhá právě v rámci klientovy biografie. Oběma školitelkám děkujeme za rozsáhlý a srozumitelný výklad a přejeme, aby se na jejich pracovišti práce s klientovou biografií rozvíjela. Přejeme, aby v jejím důsledku klienti Domova pečující personál získali prostředí, ve kterém má smysl být, protože je lidské, bezpečné, veselé a otevřené…❤

Ivana Pilná
Koordinátorka dobrovolníků