V Klubu důchodců Roháče z Dubé mají krásnou tradici. Úterky pravidelně věnují besedám s lidmi různých profesí a různého typu činností.

Beseda 22. dubna 2019 nesla podtitul „Člověk pomáhá člověku“ a dobrovolnickou činnost organizace ADRA přišla představit za Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice paní Zdena Chmelová. Přinesla s sebou složku nového dobrovolníka a ukázala, jak vypadá první kontaktní setkání s novým dobrovolníkem i vlastní uvedení ke klientovi. Seznámila přítomné s možnostmi náboru nových dobrovolníků, s obsahem supervizí i s dalšími aktivitami českobudějovického centra, jakými jsou například také benefiční ADRA běh a Vánoční trhy. S nadšením vyprávěla o impulzech, které mnohé k dobrovolnictví přivedly i o prožitcích s dobrovolníky přímo při výkonu dobrovolnické činnosti.

Samotný závěr byl věnovaný čtení dvou zajímavých příběhů dobrovolnic z ADRA novin – Blance Šindelířové a Hermíně Malátové, která se – i když sama seniorka – věnuje dobrovolnictví v Domově pro seniory Máj už 8 let a svým aktivním přístupem je inspirací nejen pro své vrstevníky.