V 18:00 hodin se sešli posluchači ve Velkém sále sboru adventistů v Č. Budějovicích, kde jim ředitel nadace ADRA Radek Špinka vyprávěl o svém působení v Afghánistánu. Přednáška s názvem „Afghánistán – krásný i nebezpečný“ zaujala všechny přítomné, kterých se v sále sešlo několik desítek.