ADRA monitoruje aktuální povodňovou situaci. Ve spolupráci s Panelem NNO ADRA aktivovala koordinátory pomoci a připravuje scénář pro následnou pomoc.

V 18 hodin proběhne koordinační schůzka Panelu NNO a na základě aktuální situace bude rozhodnuto o zahájení pomoci. Bude také zveřejněna informační linka, na kterou bude možné volat ohledně požadavků na pomoc.

ADRA se zabývá dobrovolnickou pomocí při odstraňování škod na obytných objektech.