Sedm dobrovolníků převzalo v českobudějovické obřadní síni ocenění za svou více než desetiletou
službu v dobrovolnickém centru ADRA pro jihočeský region. Všichni ocenění věnují svůj volný čas a
elán podpoře seniorů a handicapovaných lidí nebo pomoci lidem zasaženým při mimořádných
událostech. Ve čtvrtek 29.2. převzali z rukou Lucie Kozlové, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
a Dagmar Škodové Parmové, primátorky statutárního města České Budějovice pamětní plakety.

„Dobrovolníci, kteří pracují pro Adru, to je opravdová radost. Dávají svůj volný čas a energii nezištně
těm, co to nejvíc potřebují,“ řekla na setkání primátorka města Dagmar Škodová Parmová.
Ceremoniálu se také účastnili ředitel ADRA ČR Radomír Špinka a ředitel skupiny ELYN, hlavního
partnera Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice, Tomáš Zdychynec.

Jedním z oceněných byl Václav Vonášek, který už v roce 1998 pomáhal při povodních na Moravě a
potom své zkušenosti zúročil i při povodních v roce 2002 na jihu Čech. Stál také u zrodu
českobudějovického dobrovolnického centra a do loňského roku vedl Krizový intervenční
psychosociální tým. „Oslovili mě, tak jsem šel, abych se za sebe nemusel stydět,“ říká.

„Naším cílem nebylo jen poděkovat těmto 7 dobrovolníkům za nezištnou, dlouholetou službu, ale
také motivovat jejich příkladem další dobrovolníky a v neposlední řadě propagovat dobrovolnictví
širší veřejnosti jako běžnou, a hlavně potřebnou součást společnosti,“ říká Ivana Kyselová vedoucí
Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice.

Všichni přítomní vyjádřili úctu a obdiv dlouhodobým dobrovolníkům a jejich zásluhám. „Jestli si
neumím život bez něčeho představit, tak je to dobrovolnictví“, doplnila náměstkyně hejtmana
Jihočeského kraje Lucie Kozlová, která se mimo jiné angažuje i v Bílém kruhu bezpečí.

V roce 2023 vyslala ADRA v jižních Čechách 137 dlouhodobých a 156 krátkodobých dobrovolníků do
12 přijímajících organizací. Dobrovolníci tak byli na blízku více než 500 klientům. „Tuto činnost není
možné realizovat bez stabilní základny dobrovolníků, kteří svůj volný čas a energii nezištně věnují
seniorům a lidem se zdravotním postižením v zařízeních sociálních služeb nebo v domácnostech, kde
jsou mnohdy jejich jediným spojením s okolním světem,“ doplnila ještě Ivana Kyselová.

O umocnění slavnostní atmosféry se postaralo svým vystoupením kytarové duo Zunett. Ocenění
dobrovolníci převzali vedle pamětní plakety také dary od partnerských společností a institucí. Celá
událost se nesla ve velmi slavnostním a důstojném duchu upřímného obdivu k nezištné pomoci a
obětavosti oceněných lidí.