V pátek 24. května večer se otevřely kostely, modlitebny, kaple, kláštery a další zajímavé prostory v rámci Noci kostelů.

Tento rok to bylo přesně 10 let, co se tato akce rozšířila z Německa a Rakouska také do České republiky a návštěvníci tak měli možnost nezávazně nahlédnout do sakrálních budov a církevních objektů, kde se konaly zdarma zajímavé doprovodné programy – koncerty, workshopy, přednášky,…

Naše Dobrovolnické centrum ADRA sídlí právě v jednom takovém objektu. Díky tomu jsme měli možnost veřejnosti představit svoje aktivity týkající se dobrovolnictví a charitativní činnosti jak v předsálí, tak i během tradičního hudebního vystoupení křesťanské skupiny Za Světlem.

Máme radost, že akce v Čechách tak dlouho funguje a má spoustu příznivců.