Ve spolupráci s dětmi z Klubu Pathfinder, se studenty z Teologické fakulty a se stálými dobrovolníky jsme připravili Mikuláše v DpS Máj, DpS Hvízdal a v DD Dobrá Voda. Dobrovolníci někde zpívali, někde tančili, někde rozdávali nadílku. Všude ale přinášeli úsměv a spoustu radosti. Při Mikuláši nám celkem pomáhalo 27 dobrovolníků.