Tato služba je určena primárně sociálně potřebným rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci (rodiny v hmotné nouzi, rodiny postižené mimořádnou událostí,…).

Žadatelům poskytneme základní materiální pomoc, formou ošacení, ložního prádla, ručníků, nádobí apod. Výdej probíhá po předchozí telefonické nebo písemné domluvě, na adrese Slovácká 3575. S sebou je třeba přinést žádost, potvrzenou sociálním pracovníkem.
Podrobnější informace a žádost ke stažení najdete zde: https://adracz.sharepoint.com/…/EmkQk…