Ve středu 10.4.2019 měli naši dobrovolníci možnost se zúčastnit první oficiální supervize, kterou vedl Lubomír Žižka (bývalý kazatel a programátor). Předali jsme si mnoho inspirativních příběhů, naše budoucí vize a motivovali se k dalšímu dobrovolnictví.

Moc děkujeme našim dobrovolníkům za účast, ale hlavně za energii a čas, který věnují svým seniorům.

FOTO: Anna Hlavenková