S velkým potěšením můžeme zveřejnit, že další lidé v nás vložili důvěru a začínáme spolupracovat s organizací IQ Roma servis v Břeclavi.

Od dnešního dne mohou dobrovolníci pomáhat nejen u seniorů, ale také u dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to formou individuálního doučování nebo zajištění volnočasových aktivit.

Pravidelné doučování zaměřené na učivo ZŠ probíhá přímo v rodinách, volnočasové aktivity pak jednorázově nebo pravidelně ve středu od 14.00 do 17.00 hod. na pobočce organizace v Poštorné. Je jen na dobrovolníkovi, kolik času může a chce dětem věnovat.

Dobrovolnický program by měl být postaven také na principu blízkého individuálního vztahu mezi dobrovolníkem a dítětem, případně dětmi. Důležitá je podpora a přátelství. Dítě tak získá nového blízkého člověka, který mu není rodičem, ani učitelem, ale kamarádem, který má na něj čas.

Obrátit se na nás mohou naši stávajíci dobrovolníci. Pro nové zájemce o dobrovolnictví bude další školení 27.3.2019.