Sýrie

Pomoc při zvyšování podpory vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením

Kdy

2024

Co

Zlepšíme přístup ke vhodnému a bezpečnému vzdělávacímu prostředí a kvalitu vzdělávání pro děti se zdravotním postižením

Kde

Sýrie

Proč pomáháme právě v Sýrii

Již více než desetiletí trvá krize v Sýrii a hluboce poznamenává celou generaci dětí. Místní děti žijí v obavách z násilí, min a nevybuchlé munice, a zároveň se potýkají s fyzickými a psychologickými dopady konfliktu. Bezpečnostní krize má za následek i krizi vzdělávání. Školní zařízení jsou přetížená a často mimo provoz kvůli zničení, poškození či proto, že jsou využívána jako útočiště pro vysídlené osoby. Téměř 90 % lidí v Sýrii žije pod hranicí chudoby a jedním z důsledků je i to, že děti jsou nuceny pracovat a vynechávají proto školní docházku. Podle zprávy UNICEF z října 2023 je v Sýrii 6,4 milionu dětí, které potřebují zajistit vzdělání, zhruba 2 miliony dětí nechodí do školy vůbec. S největšími obtížemi se pak potýkají děti se zdravotním znevýhodněním, např. s vadami zraku či sluchu.

Komu a jak pomůžeme

Letos se v Sýrii zaměříme specificky především na děti s postižením sluchu či řeči. Jednat se bude jak o děti, které momentálně navštěvují vzdělávací zařízení, ale v přeplněném a nevhodném prostředí, stejně jako o děti, které vyžadují specializovanou podporu, ale momentálně se nemohou zapsat kvůli nedostatku místa. Umožníme 232 dětem přesunout se do vhodnějšího vzdělávacího prostředí a poskytneme dostatečný prostor pro dalších přibližně 118 dětí, které potřebují specializované služby. Celkem 57 nejzranitelnějších studentů také obdrží naslouchadla či jiná pomocná zařízení. Proškolíme také vyučující ve specifických vzdělávacích potřebách dětí se zdravotním postižením.

CO CHYSTÁME

  • zrekonstruujeme 32 tříd a 2 administrativní místnosti a dále hygienické zázemí ve škole pro děti se zdravotním postižením, do tříd poskytneme potřebné vybavení s ohledem na potřeby dětí
  • 435 dětem poskytneme balíčky školních potřeb, které budou obsahovat školní tašky a psací potřeby – pera, tužky, geometrické sady, gumy atd.
  • 57 dětem poskytneme naslouchadla či jiné asistenční pomůcky – ve spolupráci s vyučujícími vytipujeme děti s nejzávažnějšími sluchovými poruchami a ty, které si nemohou asistenční pomůcky dovolit
  • posílíme i odborné znalosti a dovednosti vyučujících – proškolíme 80 vyučujících v tématech jako je psychologická a psychosociální podpora, práva dětí a ochrana dětí, aktivní učení a v dalších tématech, která identifikují samotní učitelé

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 384. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Jak to vypadá na místě

Souvisí v aktualitách

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít