Kambodža

Posilování kapacit sítě ADRA v Community-led MEAL II

Kdy

2023

Co

Zavedeme do praxe metodiku ColMEAL, která pomáhá komunitám lépe navrhovat, kontrolovat a spravovat projekty tak, aby zlepšovaly životní podmínky místních lidí.

Kde

Kambodža

CO CHYSTÁME

Projekt je pokračováním předchozího úspěšného projektu z roku 2022, v rámci kterého se pracovníci a pracovnice ADRA ČR a dalších kanceláří sítě ADRA proškolili v metodice Col-MEAL. Tato metodika slouží k efektivnějšímu plánování, realizaci a hodnocení rozvojových projektů s důrazem na co největší zapojení místních komunit do celého procesu. Nyní ve druhé fázi se posouváme k samotné implementaci jedné z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce, v Kambodže, kde proškolíme pracovníky místní kanceláře ADRA Kambodža v metodice Col-MEAL.

JAK PROJEKT POMŮŽE

„CoL-MEAL“ (Community Led Monitoring, Evaluation, Accountibility and Learning) je zkratkou pro posuzování či odhalování potřeb určité komunity. A právě místní komunita, ke které pomoc směřuje, by měla určovat, jak má tato pomoc vypadat a probíhat. Místní lidé sami nejlépe vědí, co je nejvíce potřeba pro zlepšení jejich životních podmínek. Usilujeme o to, aby byli zapojeni do projektu od začátku až do konce, tedy od vymýšlení aktivit až po jejich úspěšnou realizaci. To vede k větší udržitelnosti, protože pokud jsou místní komunity zapojeny od začátku, berou dané postupy či aktivity za své, podílí se na nich a projevují iniciativu i z dlouhodobého hlediska. Proškolení místních pracovníku ADRA Kambodža povede k jejich větší schopnosti nadchnout a zapojit místní obyvatelstvo, a v důsledku tak povede k efektivnějšímu poskytování pomoci a zlepšení životních podmínek lidí, včetně nejzranitelnějších skupin.

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 381. Do poznámky uveďte „budování kapacit“. Humanitární pomoc lidem v nouzi můžete podpořit online také prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Související aktuality

Projekt podpořili

Projekt je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít