Gruzie

Humanitární pomoc v Gruzii

Kdy

2023

Co

Zajistíme přístup k potravinám a lékařské péči pro uprchlickou komunitu v Gruzii a přispějeme k sociálnímu začleňování ukrajinských dětí.

Kde

Gruzie

Proč pomáháme právě v Gruzii

Od začátku války na Ukrajině uprchlo do Gruzie téměř 200 000 lidí. Většina z nich pochází z východní části Ukrajiny z okupovaných území, Gruzie tak byla často jediným místem, kam mohli odejít. Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) odhaduje, že v Gruzii zůstává 25 658 ukrajinských uprchlíků. Mnoho rodin si nemůže dovolit adekvátní výživu – kvůli zvyšujícím se cenám i nutnosti šetřit na další výdaje omezují lidé množství zkonzumovaných potravin. Starší osoby, osoby s postižením a chronickými nemocemi čelí často také zvláštním zdravotním rizikům způsobeným nedostatečným přístupem k zdravotní péči. Sociální izolace v cizím prostředí ztěžuje začlenění nově příchozích do místních komunit a v důsledku omezených finančních prostředků se lidé potýkají s ekonomickými problémy. Tato kombinace faktorů vytváří komplexní humanitární výzvu, kterou je třeba řešit s cílem zlepšit životní podmínky a situaci těchto uprchlíků.

Komu a jak pomůžeme

Většinu z uprchlíků v Gruzii (62 %) tvoří ženy. Podle současné ukrajinské válečné legislativy mohou zemi opustit pouze starší muži, muži se zdravotním postižením a muži, kteří mají na starosti osobu se zdravotním postižením. Osoby starší 60 let tak tvoří 8 % a nezletilí 26 % z celkového počtu uprchlíků. Naše pomoc je zaměřena na nejzranitelnější osoby – ženy, dětí, lidi se zdravotním postižením a osoby staršího věku. Nezapomínáme ale ani na zranitelnou místní populaci v Gruzii, která čelí ekonomickým problémů i zvyšujícím se cenám potravin. Projekt zahrnuje distribuci potravinových a lékárenských poukázek, aby těmto lidem pomohl pokrýt základní potřeby. Dále se zaměříme na sociální začlenění, zejména dětí a mládeže, a budování vztahů mezi uprchlíky a místními komunitami. Celkem podpoříme 3 340 osob.

CO CHYSTÁME

  • poskytneme 2 600 potravinových a 700 lékárenských poukázek, které pomohou lidem pokrýt základní potřeby potravy a léků
  • podpoříme sociální začlenění dětí a mládeže – uspořádáme tábory pro 40 dětí z uprchlické i místní komunity, aby se prohloubily jejich vzájemné vztahy

Projekt podpořili

Projekt je financován z prostředků českých soukromých dárců.

Zavřít