Etiopie

Poválečná obnova pro konfliktem zasaženou populaci regionu Afar

Kdy

2023

Co

Obnovíme zdroje obživy prostřednictvím podpory chovu dobytka, přístupu k pitné vodě a ke vzdělání.

Kde

Etiopie, oblast Afar

Proč pomáháme právě v Etiopii

V roce 2020 vypukl na severu Etiopie ozbrojený konflikt mezi skupinou tigrajských rebelů a centrální vládou, který připravil o domov i obživu statisíce lidí. Konflikt oficiálně skončil v listopadu 2022 příměřím, podle údajů Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (UN OCHA) však až 359 000 vnitřně vysídlených osob potřebuje humanitární pomoc. Po zlepšení bezpečnostní situace se obyvatelstvo pomalu začíná vracet do konfliktem zasažených regionů. Infrastruktura (školy, zdravotnická zařízení, vodní a elektrické stanice) je však zničená. Velké ztráty utrpěla i stáda dobytka – hlavní zdroj obživy místního obyvatelstva, situaci dále zhoršuje dlouhotrvající sucho. Nyní nastává čas na poválečnou obnovu a zajištění dlouhodobých zdrojů obživy pro místní obyvatele.

Komu a jak pomůžeme

I v letošním roce se zaměříme na pomoc v regionu Afar, kde jsme loni distribuovali potravinovou pomoc. Konkrétně budeme působit v 5 vesnicích, tzv. „kebeles“, pomoc bude odrážet specifické potřeby každé z nich. Zaměříme se na obnovu obživy prostřednictvím chovu dobytka, přístupu k pitné vodě a ke vzdělání. Celkově pomůžeme 6000 osob zasaženým konfliktem z řad vnitřně vysídlených i z řad hostující komunity. Jako vždy budeme na projektu spolupracovat s místní komunitou a autoritami.

CO CHYSTÁME

  • místní pastevecké populaci pomůžeme obnovit zdroj obživy – zlepšíme zdravotní stav stád dobytka (distribuce voucherů na očkování dobytka) a vybraným domácnostem budeme poskytovat ovce a kozy
  • zajistíme přístup k nezávadné pitné vodě – zrekonstruujeme velký betonový zásobník na vodu, instalujeme vodní potrubí a umístíme menší plastové zásobníky na vodu
  • obnovíme přístup ke vzdělání – ve spolupráci s místními autoritami vytipujeme školská zařízení vhodná k opravě, zrekonstruujeme je a zařídíme nezbytným vybavením (tabule, lavice atd.)

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 192. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít