Česko

Posilování kapacit sítě ADRA v Community-led MEAL

Kdy

2022

Co

Posílit kapacity organizace ADRA s cílem nastavit systém ColMEAL.

Kde

Česká republika a implementační partnerské organizace ze sítě ADRA.

účel projektu

Záměrem daného projektu je posílit kapacity organizace ADRA o.p.s., v oblasti ColMEAL.

  • ColMEAL představuje strategie k prohloubení vlastnictví komunity a kontroly nad výsledky a zvýšení udržitelnosti výstupů projektů.
  • ColMEAL představuje takový přístup k MEAL, který buduje schopnost klíčových členů komunity vést a řídit MEAL, pomocí kterého zlepšují životní podmínky ve svých komunitách.
  • ColMEAL je nový způsob měření dopadu projektu a jeho správného monitorování.

Cíl projektu

Cílem projektu je nastavit systém ColMEAL. Daného cíle bude dosaženo pomocí proškolení pracovníku a pracovnic organizace ADRA o.p.s. v České republice a implementačních a strategických organizací ze sítě ADRA v ColMEAL. V rámci projektu bude vypracován i manuál v dané problematice a spuštěn pilotní projekt v zemích ZRS. Proškolení v dané oblasti povede k větší udržitelnosti projektů a pomůže nastavit fungující systém pro měření rizik.

Implementační partnerské organizace ze sítě ADRA (Sýrie, Libanon, Srbsko, BiH, Moldavsko a Kambodža) se zúčastní školení a zajistí šíření dopadu projektu do svých zemí. Stejným způsobem se budou na projektu účastnit i strategičtí partneři ze sítě ADRA (Německo, Dánsko a Švédsko), díky kterým projekt bude mít i dopad na země, ve kterých implementují své projekty.

Odborné zajištění projektu

Odbornost projektu zajistí externí organizace Salanga. Ta poskytuje školení, poradenství a podporu organizacím, které se zabývají chudobou, podvýživou, zdravotními problémy, sociálním vyloučením a dopadům změn klimatu. Salanga je hodnotově orientovaná organizace fungující na principech sociálního podnikání, která poskytuje budování kapacit, poradenství, technické expertizy a nástroje neziskovým organizacím a institucím z akademického a veřejného sektoru. Salanga se zaměřuje na zvyšování kapacit organizací a jednotlivců působících v oblasti mezinárodního rozvoje, humanitární pomoci a sociální práce. Tým Salanga tvoří více než 20 profesionálů z České republiky, Kanady, Austrálie, Rwandy, Mongolska a Filipín.

Zavřít