Ukrajina

Zvýšení kapacit na Ukrajině v oblasti řízení, komunikace a fundraisingu

Kdy

2019

Co

Posílíme kapacity místních komunit a NNO

Kde

Ukrajina

Proč jsme pomáhali právě zde

Hlavním cílem projektu je posílení kapacit u místních komunit na Ukrajině: přenos zkušeností ze zemí Visegrádské čtyřky (V4) a posílení spolupráce mezi nevládními (NGOs) a občanskými organizacemi (CSOs) ze zemí V4 (Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko) a z Ukrajiny.

Důraz bude kladen na oblast řízení, komunikace, marketingu a fundraisingu a získávání finančních prostředků, aby se místní nevládní občanské organizace mohly účinně zapojit do služeb ve prospěch komunity.

Projekt budeme realizovat v regionech Dnipro a Záporoží – oblastech, které patří mezi ty nejvíce postižené probíhajícím konfliktem na východní Ukrajině. Projekt se skládá ze třech částí: školení, studijní cesty a online poradenství:

1. Tréninkový program (4 školení)

  • Je navržen tak, aby zlepšil dovednosti a znalosti, které potřebují a navrhnou samotné nevládní organizace a zástupci občanské společnosti, které čelí různým výzvám. Témata školení jsou: Projektové řízení, Krizový management, Komunikace / Marketing, Fundraising, Způsoby ovlivňování rozhodovacích procesů během práce s vládními institucemi

2. Studijní cesty (3 studijní pobyty v partnerských organizacích):

  • Jsou příležitostí pro tři klíčové pracovníky z nevládních a občanských organizací z Ukrajiny, kteří stráví 1 týden v kanceláři jednoho z projektových partnerů a načerpají zkušenosti z jejich fungování.

3. Konzultace a mentoring:

  • Online konzultace a poradenství bude poskytováno pro účastníky tréninků ze strany odborníků a odbornic z partnerských organizací projektu. Cílem je pomoci účastníkům při plnění úkolů z tréninků a nabývání nových dovedností.

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY:

Projekt dává příležitost novým, ale i zkušeným pracovníkům z místních nevládních a občanských organizací na Ukrajině rozvíjet potřebné specifické dovednosti, a to i v oblasti hledání, získávání a implementování mezinárodních projektů od nadnárodních donorů podle potřeb během probíhající humanitární krize. Aktivity budou probíhat od února 2019 do října 2019.

Projekt podpořili

Tento projekt je realizován nevládními organizacemi ADRA Slovensko, ADRA Česká republika, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission a Institute Republica z Ukrajiny a je financován Visegrádským fondem ve spolupráci s korejským Ministerstvem zahraničních věcí.

Zavřít