Sýrie

Opravení škol a kanalizace pro navrátivší se rodiny v provincii Damašek

Kdy

2019

Co

Zajistíme přístup ke vzdělávání a infrastruktuře rodinám vracejícím se do Damašku.

Kde

Sýrie. Damašek

Proč jsme pomáhali právě zde

Občanská válka v Sýrii pokračuje již devátým rokem. Řada organizací, včetně Rady bezpečnosti OSN, hovoří o jedné z největších humanitárních krizí současnosti.

Dle nejnovějších zpráv si válka vyžádala až 500 000 obětí a humanitární pomoc potřebuje 13,1 milionu osob. 5,6 milionů osob uprchlo do zahraničí a 6,2 milionu osob žije mimo své domovy na území Sýrie. Každá třetí škola je poškozená nebo zničená.

Bezpečnostní situace se v současné době ale v některých regionech stabilizuje. Syřané, kteří před konfliktem prchli do odlehlejších regionů v zemi, se tak postupně vracejí do svých domovů v Damašku a dalších městech.

V průběhu roku 2018 se vrátilo do místa svého bydliště téměř 1,4 milionu lidí. Rodiny zde po svém návratu ale narážejí na špatné podmínky a nefunkční infrastrukturu, včetně poškozené kanalizace či rozpadlých škol. Řada domů je neobyvatelná nebo značně poničená vlivem války.

Komu a jak jsme pomohli

Cílem projektu, který ADRA realizuje v okolí Damašku ve spolupráci s UNHCR, je proto:

  • obnovení 27 poškozených učeben pro přibližně 675 dětí včetně odděleného sociálního zařízení pro dívky a chlapce a administrativních místností, aby děti mohly pokračovat ve vzdělávacích aktivitách v bezpečném prostředí.
  • zaměříme se také na opravu školy pro děti se zrakovým postižením v Damašku, kterým poskytneme i speciální pomůcky pro výuku.
  • oprava a obnovení poškozené kanalizace, která umožní vhodnou likvidaci odpadních vod pro přibližně 1 800 rodin

Projekt podpořili

Projekt „Rehabilitace a stabilizace pro Sýrii, provincie Damašek“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít