Myanmar

Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Kdy

2019

Co

Zlepšíme životní podmínky v oblastech častých záplav a sesuvů půdy a zajistíme vzdělání znevýhodněným dětem

Kde

Myanmar, Čjinský a Kačjinský stát

Proč pomáháme právě v Myanmaru

Zatímco ekonomický rozvoj Myanmaru (Barmy) po zformování demokratické vlády v roce 2016 pokračuje, politické reformy a mírová vyjednávání zatím probíhají spíše pozvolna. Myanmar je i nadále zmítán vnitřními etnickými konflikty i přírodními katastrofami, které ničí místní infrastrukturu a vyhání lidi z jejich domovů. Odhaduje se, že v Kačjinském státu žije až 100 000 vnitřně vysídlených osob v provizorních táborech. Vzhledem k dlouhému trvání konfliktu zde mnozí z nich žijí déle než 5 let. Narůstá zde tak počet negramotných dětí bez přístupu ke vzdělání.

Největší potřeba humanitární pomoci je v těžko dostupných a izolovaných oblastech, jež nejsou pod kontrolou vlády a kde se čistě zahraniční organizace těžko orientují. Právě proto je velmi důležitá pomoc Adry, která má na místě pobočku, jež má s implementací projektů v odlehlých vesnicích či uprchlických táborech zkušenosti.

Co se nám už podařilo

Projekt významně ulehčil náš život. V případě, že chceme jet do města prodat dobytek či úrodu, můžeme jet na motorce a nemusíme podnikat dlouhou, několikadenní cestu. Stejně tak, když se potřebujeme dostat na pole nebo do dalších vesnic, již nemusíme čekat, až opadne voda (mnohdy až několik měsíců), ale díky mostu se na druhou stranu řeky dostaneme kdykoliv potřebujeme.
obyvatel z podpořené vesnice v Čjinském státě

ADRA působí v oblasti Čjinského státu již od roku 2015, kdy oblast zasáhly prudké povodně. Dosud jsme tak pomohli opravit infrastrukturu ve více než 28 vesnicích pomocí poskytnutí krátkodobého zaměstnání (tzv. metodou Cash for Work).

Komu a jak pomůžeme

Cílem projektu je zlepšit přístup ke vzdělání a zvýšit životní úroveň lidí žijících v oblastech postižených přírodními katastrofami a válečnými konflikty. Pomoc konkrétně poskytneme:

  • 720 domácnostem z 12 vesnic v Čjinském státu metodou Cash for Work v lokalitách postižených povodněmi nebo sesuvy půdy,
  • 392 domácnostem s dětmi v Kačjinském státu pomocí metody Cash for Education, která zlepší přístup ke vzdělání u dětí žijících v táborech pro vnitřně vysídlené osoby. Dětem se kupují především školní uniformy, knihy, boty a doučování, díky kterému se mohou dostat na podobnou úroveň, jako mají dětí z rodin nezasažených konfliktem.

Vzdělání je jediná možnost, jak naše děti z této situace dostat. V táborech žijeme několik let a stále neexistuje možnost dostat se zpátky do našich domovů. Díky podpoře jsme mohli dětem koupit základní školní potřeby, které pro většinu Barmánců nejsou problém, ale pro nás jsou to významné finanční položky, na které je pro nás v této situaci složité dosáhnout. Moc děkujeme českým lidem a české vládě, která se rozhodla nás v této situaci podpořit.
rodina z tábora pro vnitřně vysídlené osoby

Metoda Cash for Work je nový přístup k poskytování pomoci zranitelným komunitám. Jedná se o krátkodobou intervenci, kdy je místním obyvatelům nabídnuta práce na konkrétním projektu, v souvislosti s přírodní katastrofou, za což dostávají předem stanovený finanční obnos. Na rozdíl od charitativních projektů dostávají příjemci pomoci peníze přímo. Mohou je tak využít podle svých aktuálních potřeb. Dalším přínosem je tok peněz do ekonomiky, z čehož nepřímo čerpají i místní obchodníci a dodavatelé.

Metoda Cash for Education je peněžní intervence, která je poskytnuta zranitelným domácnostem, jež nemají prostředky na to, aby poslaly děti do školy. Vzhledem k velkým přímým i nepřímým nákladům spojeným se školní docházkou (cena transportu do školy, školní poplatky, cena za obědy, školní pomůcky, uniformy aj.) jsou právě finanční potíže jednou z nejčastějších překážek pro vzdělávání dětí ve zranitelných komunitách, jako například v uprchlických táborech. Poskytnutím stipendia tyto problémy odpadají a zvyšuje se ochota rodičů děti do školy posílat.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt „Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash for Education a Cash for Work v rámci Kačjinského a Čjinského státu, Myanmar“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít