Indonésie

Zvýšení odolnosti místních komunit na ostrově Sulawesi vůči přírodním katastrofám

Kdy

2019

Co

Zvýšíme odolnost místních komunit vůči přírodním katastrofám a postavíme 6 zdravotnických center

Kde

Indonésie, ostrov Sulawesi, distrikt Sigi, město Palu

Proč pomáháme právě v Indonésii

Indonésie náleží do pásma častých zemětřesení (tzv. Ohnivého kruhu). Koncem roku 2018 udeřila na ostrově Sulawesi dvě obzvláště silná zemětřesení, která vyvolala ničivou vlnu tsunami, mnohačetné sesuvy půdy a záplavy, vlivem tzv. ztekucení půdy byla mnohá obydlí doslova pohlcena zemí. Živelná katastrofa zasáhla 1,5 milionu obyvatel žijících na ostrově a vyžádala si přes 2 400 lidských životů. Tragické zemětřesení zdevastovalo místní stavby i infrastrukturu a mělo za následek ztrátu možnosti obživy pro mnoho obyvatel.

Komu a jak pomůžeme

Projekt s názvem „Zvýšení odolnosti a připravenosti díky rozšíření zemětřesení odolných stavebních technik a podpory místních komunit na ostrově Sulawesi“ pomůže lidem z města Palu na ostrově Sulawesi, které opakovaně čelí přírodním katastrofám jako je zemětřesení a tsunami. Během července až prosince 2019 zaškolíme místní obyvatele do stavebních metod na výstavbu budov odolných vůči zemětřesení. Postavíme 6 zdravotních center, tzv. „posyandu“, které budou stavební technikou a materiálem odpovídat místním podmínkám, a budou sloužit jako modelové domy pro seismickou zátěž. Zároveň tak vytvoříme místo pro poskytování zdravotnické péče.

Tímto projektem reagujeme na potřebu aktivně zmírnit ničivé důsledky budoucích zemětřesení a přispět ke zvýšení připravenosti místních obyvatel tím, že pomůže k rozšíření zemětřesení odolných stavebních technik.

Zaměříme se na tyto aktivity:

  • teoreticky a prakticky vyškolíme 48 stavebních promotérů v technikách na výstavbu budov odolných vůči zemětřesení a poskytneme stavební materiál pro 53 domácností
  • vybudujeme 6 komunitních zdravotních center v nejvíce postižených vesnicích, které budou odolné vůči seismické zátěži a zároveň budou sloužit i jako modelové stavby
  • založíme Asociaci na odolné stavební techniky a standardní operační procesy a dohodneme spolupráci o stavebním povolení s místní vládou
  • vytvoříme Plán odolnosti, připravenosti a včasného varování pro 3 vesnice.

Před tsunami jsem měl kavárnu kousek od pláže, byl z ní krásný výhled na moře a na osvícený most, dominantu Palu. Ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, co se děje, jsme začali utíkat co nejdále do vnitrozemí, všechny mé věci tam zůstali. Tsunami srovnala celý dům se zemí, naštěstí jsem však já i moje rodina přežili. Nějakou dobu jsme žili v provizorních stanech. Já v té době začal pomáhat Adře jako dobrovolník při odstraňování následků tsunami. Nedlouho poté mi byla nabídnuta práce na tomto projektu, za což jsem velmi vděčný, a jsem rád, že se mohu podílet na pomoci ostatním.“
Mas Wandi, komunitní mobilizátor

Co je to posyandu

Posyandu slouží v indonéských vesnicích jako zdravotnické zařízení k základnímu ošetření, očkování, monitorování vývoje dětí (které jsou z více než 60% podvyživené) a porodům. Žijí a pracují zde zdravotní sestry, které vzhledem k aktuálnímu špatnému stavu mnohých posyandu, do vesnic mnohdy jen omezeně dojíždějí. Díky projektu mohou zdravotní sestry ve stavbách bydlet a být ve vesnicích stále k dispozici.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt „Zvýšení odolnosti a připravenosti díky rozšíření zemětřesení odolných stavebních technik a podpory místních komunit na ostrově Sulawesi“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít