Etiopie

Život zachraňující intervence pro komunity zasažené suchem v regionu Somali

Kdy

2019

Co

Zajistíme přístup k pitné vodě a jejímu bezpečnému a udržitelnému užívání pro 11 220 domácností

Kde

Etiopie, Somali

Proč pomáháme právě v Etiopii

Etiopie je jednou ze zemí nejvíce zasažených klimatickou změnou. Kvůli podprůměrným srážkám v letech 2016 a 2017 zažila země ničivé sucho, jehož následky pociťují některé oblasti dodnes. Jednou z nich je region Somali, jehož obyvatelé se živí převážně pastevectvím. Nedostatek vody zde má za následky podvýživu, epidemii průjmových onemocnění, ztrátu obživy a další problémy jako jsou konflikty či degradaci půdy.

V Somali regionu je navíc mnoho vnitřně přesídlených osob přežívajících v uprchlických táborech v těžkých podmínkách. Kvůli chybějícím latrínám a nedostatku vody zde hrozí vypuknutí epidemií.

Co se nám již podařilo

ADRA působí v oblasti více než sedm let. Jen v letech 2017 a 2018 se díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR podařilo zajistit zdroj pitné vody pro osmnáct zasažených komunit díky rekonstrukci či stavbě 10 studní, 8 vodních nádrží a 16 latrín a proškolení komunit v oblasti hygieny a sanitace.

Komu a jak jsme pomohli

Tento projekt reaguje na humanitární problémy v oblasti Afderu, která je zanedbanou oblastí s řadou problémů a nízkou úrovní infrastruktury, proto je obzvláště ve venkovských oblastech pomoc těžko dostupná. Pomůžeme 5 komunitám (11 220 domácnostem).

ADRA se v roce 2019 zaměří zejména na aktivity, které jsou navrženy tak, aby zlepšily přístup obyvatel a ohrožených domácností k nezávadné pitné vodě a zajistily prevenci před chorobami, zejména pak:

  • budování sítě udržitelných vodních zdrojů prostřednictvím rekonstrukce 4 poškozených a stavbou 2 nových vodních nádrží, tzv. super-birek, o než následně bude pečovat ustanovená a proškolená vodní komise
  • zajištění přístupu k vodě v oblastech nejvíce zasažených suchem formou přímé distribuce
  • podporu dosažitelného zdroje obživy prostřednictvím nákupu oslů s povozem pro ohrožené rodiny – ženy samoživitelky
  • budování hygienické infrastruktury stavbou 15 nových latrín a zařízení na mytí rukou
  • proškolení členů komunity v oblasti hygieny a sanitace s cílem snížení výskytu nemocí přenášených vodou

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt „Život zachraňující WASH intervence pro komunity zasažené suchem v regionu Somali, Etiopie“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít