Ukrajina

Podpora dětí ze sociálně slabých rodin v Mukačevu

Kdy

2018-2020

Co

Zajistíme výživné obědy na 6 školách pro děti ze sociálně slabých rodin

Kde

Ukrajina

Proč jsme pomáhali právě na Ukrajině

Na prozápadní Mukačevo, město na Zakarpatské Ukrajině, začíná v plné míře doléhat krize. Skoro 30 % obyvatel má vážné problémy s alkoholem. Zpřetrhané sociální vazby, skrytá agresivita a odcizení – toto jsou na první pohled neviditelné problémy, které trápí většinu dětí. Nevhodná státní politika s několikanásobně většími přídavky, než je průměrná místní mzda, dělá z dětí rukojmí svých rodičů. Stávají se tak nástrojem k „vydělávání“ peněz. Mnohým chlapcům a dívkám chybí rodičovská péče, dobrý příklad a motivace pro další život. Nezřídka se stávají sami již v útlém věku závislými na alkoholu.

ADRA se snaží tento negativní vývoj zvrátit skrze podporu sociálně slabých rodin a vzdělávání dětí.

Co se nám již podařilo

O roku 2007 ADRA v Mukačevu pořádala letní tábor pro více než 60 chlapců a dívek z místního dětského domova. Dobrovolníci z Česka z řad studentů se dětem, pocházejícím mnohdy z rozvrácených a nefunkčních rodin, snažili zprostředkovat zážitky, které patří k bezstarostnému dětství.

Komu a jak jsme pomohli

V současnosti se ADRA zaměřuje na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí skrze pokrytí nákladů na obědy pro téměř 210 žáků základních škol. Většina dětí je podvyživených, chybí jim důležité vitaminy a potraviny, které si jejich rodiče nemohou dovolit. Školní obědy tak zpestří jejich skromný jídelníček, který mnohdy sestává pouze z vody a pohanky.

Podpora je směřována také přímo chudým rodinám, kterým zajišťujeme základní potraviny a oblečení. Život těchto rodin je velmi těžký – ve venkovských osadách v okolí Mukačeva mnohdy v polorozpadlých domech chybí topení i základní kuchyňské vybavení.

V roce 2017 do Mukačeva putovaly první tři kamiony, vezoucí mouku, oděvy, sešity či hygienické prostředky pro více než 90 rodin. Na distribuci darů ADRA spolupracuje se starosty obcí a ředitelem sociální správy na Zakarpatí tak, aby se pomoc dostala opravdu těm nejpotřebnějším. Dobrovolníci z Adry jsou s těmito rodinami následně přímo v kontaktu.

Nepotravinová pomoc zamířila i do 2 nemocnic v Mukačevu, které byly vybaveny dalšími postelemi, nočními stolky, ale i obvazovým a jiným nemocničním materiálem.

Projekt probíhal v letech 2018–2020.

Zavřít