Sýrie

Obnovení infrastruktury v Damašku pro navrátivší se rodiny

Kdy

2018

Co

Pomůžeme s opravením poškozených bytů a zajistíme základní infrastrukturu.

Kde

Sýrie, Damašek

Proč jsme pomáhali právě v Sýrii

Občanská válka v Sýrii pokračuje již sedmým rokem. Řada organizací, včetně Rady bezpečnosti OSN hovoří o největší humanitární krizi současnosti. Dle nejnovějších zpráv si válka vyžádala až 470 000 obětí a humanitární pomoc potřebuje 13,5 milionu osob. 4,8 milionů osob uprchlo do zahraničí a 6,6 milionu osob žije mimo své domovy na území Sýrie.

S postupnou stabilizací bezpečnostní situace v řadě regionů v Sýrii se Syřani, kteří před konfliktem prchli do odlehlejších regionů, postupně vracejí do svých domovů v Damašku a dalších městech.
V průběhu roku 2017 se vrátilo do místa svého bydliště téměř 674 364 lidí.

Komu a jak jsme pomohli

ADRA se v roce 2018 zaměřila na pomoc rodinám, které přicházejí do venkovské části Damašku. Rodiny zde narážejí na špatné podmínky a nefunkční infrastrukturu, včetně poškozené kanalizace či rozpadlých škol. Řada domů je neobyvatelná nebo značně poničená vlivem války.

Cílem projektu, který ADRA v Damašku realizuje, je proto opravení 45 poškozených bytů, přibližně pro 225 osob tak, aby se mohly vrátit do svých domovů. V rámci projektu bude také obnovena kanalizace a zajištěna likvidace odpadních vod pro přibližně 1 000 rodin. V souvislosti s tím řeší projekt i přístup k pitné vodě pro nejzranitelnější komunity a také poskytnutí sanitačních zařízení. Mezi další kroky patří obnova elektrické sítě.

Velmi důležitým bodem je opravení poničených škol ve spolupráci s UNHCR, tak aby děti z navrátivších se rodin mohly pokračovat ve vzdělávacích aktivitách v bezpečném prostředí s odděleným sociálním zařízením pro chlapce a dívky.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít