Srbsko

Posílení odolnosti mládeže a jejich konkurenceschopnosti

Kdy

2018-2019

Co

Zajistíme přístup ke všeobecnému i odbornému vzdělání

Kde

Srbsko

Proč jsme pomáhali právě zde

Od vypuknutí evropské uprchlické krize je Srbsko součástí tzv. Západo-balkánské cesty, kterou od roku 2015 do roku 2016 prošlo přes 950 000 uprchlíků. Srbsko je tranzitní zemí, což znamená, že většina uprchlíků zde zůstane pár dní až týdnů a poté pokračuje dále, zejména do Chorvatska nebo Maďarska. Nyní, kdy největší vlna uprchlíků opadla, zůstává v Srbsku 2 997 uprchlíků/žadatelů o azyl/migrantů (červen 2018). 261 z nich tvoří děti bez doprovodu. Děti, kterým nebyl uznán azyl, nemohou využívat bezplatné základní vzdělání, nejsou schopny se integrovat a jsou nejohroženější skupinou, snadným terčem násilí nebo obchodování s lidmi.

Komu a jak jsme pomohli

ADRA už od roku 2016 v oblasti působí a podporuje vzdělání v krizových situacích zaměřeném pro děti bez doprovodu. ADRA dětem zajišťuje dopravu do školy a také asistenci tlumočníků či psychologů. V první polovině roku 2018 tak pomohla 107 dětem navštěvovat školu. V roce 2017 ADRA založila Komunitní centrum, které dětem a mládeži poskytuje podporu v učení (např. pomáhá s domácími úkoly), ale také nabízí řadu volnočasových aktivit a workshopů, které jim usnadňují integraci v lokální komunitě a motivují je chodit pravidelně do školy.

ADRA tedy v tomto projektu navazuje na dřívější práci a ve spojení se srbskými i mezinárodními organizacemi zajistí přístup ke vzdělání pro 100 dětí, 60 z nich bude zapsáno do veřejných škol a zbylých 40 bude navštěvovat střední odborné školy. Všech 100 dětí pak bude zapojeno do mimoškolních aktivit organizovaných Komunitním centrem, kde se děti budou setkávat s místní mládeží, což prospěje jejich integraci a také zvýší jejich šance na budoucí uplatnění na pracovním trhu.

Zavřít