Myanmar

Obnova zdrojů obživy v Čjinském státě

Kdy

2018

Co

Obnovíme infrastrukturu po katastrofě a zlepšíme životní podmínky domácností skrze Cash for work

Kde

Myanmar, Čjinský stát

Proč pomáháme právě v Myanmaru

Čjinský stát v západní části Myanmaru byl v letech 2015–2017 postižen řadou katastrof: cyklon Komen zasáhl oblast v roce 2015, srážky monzunů v roce 2016 a cyklon Mora v roce 2017. Největší škody za sebou zanechal cyklon Komen. K sesuvům půdy došlo ve více než 11 státech Myanmaru. Pro Čjinský region byl cyklon největší katastrofou za více než 250 let. Voda z přítoků způsobila zaplavení zemědělské půdy a zavlažovacích systémů a poškodila vodní a dopravní infrastrukturu ve většině vesnic v oblasti.

Komu a jak pomáháme

Projekt pomůže obnovit infrastrukturu v 19 obcích v Čjinském státě, které byly nejvíce postiženy přírodními katastrofami. Kromě cest budeme budovat vodní kanály zabraňující zaplavení vesnic, 6 mostů či rozvody vody, které zajistí obyvatelstvu její dostatek pro využití v zemědělství v období sucha. Využijeme metodu Cash for work, takže zároveň poskytneme místním obyvatelům finanční příjem za práce na projektu a svobodu ve vynakládání s prostředky dle jejich potřeb.

Zlepšíme tak životní podmínky až 2 375 domácnostem a přibližně 11 000 jedincům.

Kromě výše zmíněných aktivit bude kladen důraz také na celkové zvyšování odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám, a to skrze sestavení plánu pro mimořádné události. Vytvoří se tak scénář, podle kterého budou komunity postupovat v případě výskytu dalšího cyklonu.

Co se nám už podařilo

Naše vesnice se nachází vysoko v horách, teplota tu tedy přes noc značně poklesne. Dětem byla mnohdy zima, vydělané peníze jsme tedy použili na nákup přikrývek.
matka podpořené rodiny z vesnice Tisau

Peníze jsme použili na školné pro našeho syna, na které bychom jinak nedosáhli.
podpořená rodina z vesnice Tisau

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít