Libanon

Přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky v údolí Biká

Kdy

2018

Co

Zajistíme přístup k pitné vodě a zlepšíme hygienické podmínky pro nejzranitelnější rodiny

Kde

Libanon

Proč pomáháme právě v Libanonu

Potřeba humanitární pomoci v Libanonu je akutní a dlouhodobá, důvody není těžké odhadnout. Libanon leží vedle Sýrie, kde ozbrojený konflikt trvá již šest let. Za tu dobu uprchlo před válkou přes 5 milionů lidí. Ztratili své rodiny, domovy, zaměstnání a nakonec i naději, že by se situace mohla obrátit k lepšímu.

Od začátku války přišlo do Libanonu přes 1,5 milionu lidí, což je v poměru k počtu obyvatel vůbec nejvíce na světě – 27 uprchlíků na 100 místních. Situace je neudržitelná – chybí voda, sanitační zařízení a jakákoliv infrastruktura. Bída nutí mnoho lidí k zoufalým řešením, mnohdy souvisejícím s dětskou prací, sňatky nezletilých nebo sexuálním vykořisťováním.

V Libanonu neexistují oficiální uprchlické tábory. V důsledku toho vzniklo přes 4000 neoficiálních kempů, přičemž v každém z nich žije 100 až 500 uprchlíků. Většina z táborů je koncentrována v regionu Biká, kde se humanitární organizace snaží uprchlíkům zajistit základní podmínky k životu.

Co se nám již podařilo

Česká ADRA v regionu dlouhodobě působí ve spolupráci s kolegy z ADRA Libanon. Zatímco v roce 2016 jsme se věnovali projektům na podporu vzdělávání a zdravotní péče, nyní jsme se zaměřili na sanitaci a zajištění přístupu k pitné vodě.

“Jsem tak ráda, že nemusím tahat vodu v plastových lahvích, ale mohu si ji nechat přivést v cisterně. Od řidiče zároveň dostanu slevu, takže mě to celé vyjde ještě levněji.“
paní Amena ze Sýrie, jejíž manžel je nezvěstný, matka dvou dětí

Komu a jak pomáháme

Náplní projektu je zajistit, aby uprchlíci i hostitelské komunity měli přístup k nezávadnému zdroji vody. V praxi to znamená postavit latríny a nádrže, které umožní Libanoncům a Syřanům žít v táborech důstojnější život. Boj s nevyhovujícími hygienickými podmínkami navíc pomůže snížit úmrtnost a výskyt různých onemocnění. Celkově projekt pomůže až 7 500 lidem.

Pomoc se zaměřuje především na ty nejzranitelnější domácnosti, tedy rodiny s velkým počtem dětí, starými a nemocnými lidmi nebo hendikepovaným.

Úkolem ADRA týmu je monitorovat instalaci latrín a dohlížet na to, aby nádrže na vodu byly rozmístěny spravedlivě. Je potřeba rovněž zajistit dovoz vody a osvětové aktivity, aby se zamezilo jejímu plýtvání. S tím Adře pomáhají i zástupci místních samospráv.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít