Etiopie

Snižování dopadů katastrof v regionu Afar

Kdy

2018

Co

Vytvoříme systém včasného varování před přírodními katastrofami a posílíme odolnost komunit vůči jejich následkům

Kde

Etiopie, Afar

Proč pomáháme právě v Etiopii

Region Afar je jedním z míst, jež nejvíce trpí opakujícími se suchy, které Etiopii sužují od roku 2003. Nedostatek vody má za následky podvýživu, epidemii průjmových onemocnění, ztrátu obživy a další problémy jako jsou konflikty či degradace půdy. Pět vln zničujících such ovlivnilo v posledních letech životy milionů lidí, kteří se živí převážně jako pastevci. Velká část z nich je kvůli nedostatku vody, a tím také obživy, závislá na humanitární pomoci.

Co se nám již podařilo

ADRA působí v Etiopii již od roku 2012. V posledních letech jsme se věnovali opravě studní v regionu Somali či stavbě dvou vodních nádrží v regionu Garilee a Dhabab, které nyní poskytují vodu 463 rodinám i jejich dobytku. Díky zkušenostem, které jsme v regionu nasbírali, můžeme efektivně pomáhat a připravili jsme další projekt, který problém řeší tentokrát z jiného konce.

Komu a jak pomáháme

V současné době se k obyvatelům odlehlejších etiopských okrsků téměř nedostávají aktuální informace týkající se vývoje počasí. Ve spolupráci s ADRA Ethiopia bude proto vytvořen systém včasného varování, díky kterému bude mít přibližně 28 000 obyvatel, jejichž obživa závisí na počasí, lepší přístup k informacím o blížících se suchách a deštích. Budou na danou situaci tedy moci lépe reagovat a v případě hrozícího sucha či povodní dobytek například prodat na trhu, tak aby jim stádo neuhynulo.

Regionům zapojeným do projektu pomůže ADRA vybudovat komplexní plán na snížení rizik vyplývajících z katastrof a následnou adaptaci na tyto změny.

Situace, kdy místním vymírají stáda, jediný zdroj jejich obživy, je opravdu vážná. Díky novému systému včasného varování se mohou podstatně lépe připravit. Každá koruna, kterou využijeme ke včasnému varování obyvatel před blížícími se vlnami sucha, ušetří čtyři koruny, které jsou třeba k řešení následků katastrof.
koordinátor zahraničních projektů Vojtěch Marek

Vzhledem k náchylnosti dobytka pastevců na sucha, díky kterému vymírají pravidelně celá stáda, bude také vytvořen dobytčí trh, na kterém budou moci místní obyvatelé dobytek v období sucha prodat a v období dešťů opět nakoupit, tak aby o zvířata kvůli nedostatku vody nepřišli.

Díky systémovému přístupu bude možné předcházet akutním krizím a problémům, které z klimatických změn vyplývají. Počítá se také se zapojením žen z místních komunit, které by se měly podílet na identifikaci rizik.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované v zahraničí.

Zavřít