Etiopie

Přístup k vodě, sanitaci a hygieně v suchem zasaženém regionu Somali

Kdy

2018

Co

Zlepšíme přístup k vodě pro tisíce lidí a zajistíme hygienickou osvětu

Kde

Etiopie, Somali

Proč pomáháme právě v Etiopii

Jednou ze suchem nejvíce postižených oblastí Etiopie je region Somali, přičemž celá země patří ke státům, které jsou nejnáchylnější k vypuknutí humanitárních katastrof. Klimatická změna a El Nino v roce 2016 způsobily obrovské lidské ztráty a poškození zdrojů obživy místních obyvatel.

Bohužel v roce 2017 nebyly dešťové srážky dostatečné a komunity žijící v regionu Somali očekávají, že budou čelit dalším katastrofickým suchům a jejich dopadům. Populace je přitom vyčerpána suchy předchozího roku. Situace je značně kritická – před vypuknutím hladomoru Etiopii chrání pouze pomoc zahraničních partnerů.

Co se nám již podařilo

ADRA působí v Etiopii více než sedm let. V roce 2017 jsme v regionu Somali zrekonstruovali 9 vodních studní a 2 nové postavili. ADRA je v komunitách dobře známá, zároveň má díky několikaleté implementaci WASH projektů v Etiopii dobré vztahy s vládními i místními autoritami.

Komu a jak pomáháme

Region Somali je zanedbanou oblastí s řadou problémů a nízkou úrovní infrastruktury, z toho vyplývá i omezený přístup k humanitární pomoci.  Tento projekt reaguje na situaci ve woredě (regionu) Quohle, která je přetížená množstvím vnitřních uprchlíků. Projekt zajistí udržitelnější zdroje obživy a udržitelný život obyvatel v 8 komunitách regionu, kde žije 60 263 lidí.

V roce 2018 se tedy budeme soustředit na zajištění:

  • dostupnosti vody prostřednictvím rekonstrukce poškozených vodních nádrží a vytvořením tzv. „vodních komisí“ sestávající z členů komunity, kteří budou dohlížet na zacházení s vodními zdroji
  • osvěty v oblasti hygieny a sanitace včetně školení pro představitele komunit, vybudování infrastruktury pro hygienu a distribuce hygienických pomůcek
  • podpory dosažitelnosti zdrojů obživy a vodních zdrojů prostřednictvím nákupu vozíků tažených osly ohroženým ženám samoživitelkám

Aktivity jsou navrženy tak, aby zlepšily přístup obyvatel k bezpečné a pitné vodě a zajistily prevenci před chorobami. Efektivně vynaložené prostředky a udržitelnost výsledků aktivit reagují na akutní humanitární výzvu, zároveň zahrnují aspekty rozvojové spolupráce, jelikož jejich dopad bude dlouhodobý.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít