Etiopie

Posílení odolnosti vůči změnám klimatu a nedostatku potravin a zlepšení živobytí rodin pastevců v regionu Afar

Kdy

2018-2019

Co

Posílíme odolnost vůči nedostatku potravin v důsledku klimatických změn.

Kde

Etiopie, region Afar

Proč a jak zde pomáháme

Afar je jedním ze svazových států Etiopie ležící na hranicích s Eritreou a Džibutskem s více než 1 800 000 obyvateli, z nichž většinu tvoří pastevci. Afar je dále rozdělen na menší administrativní celky, takzvané woredy.

Tento projekt se zaměřuje na woredu Aura která patří k oblastem nejvíce zasaženým dlouhými obdobími sucha, jež v Etiopii panují již od roku 2003. Těchto pět po sobě jdoucích na srážky chudých let silně ovlivnilo živobytí místních obyvatel. Velice slabé a nepravidelné deště zapříčinily nízké výnosy plodin, zejména prosa, které tvoří hlavní složku potravy v oblasti. Nedostatek vody vedl také k výraznému snížení produktivity nebo úplné ztrátě pastvin a úhynu dobytka, na kterém jsou místní pastevecké komunity životně závislé.

Cílem tohoto projektu implementovaného ve spolupráci s ADRA Německo a ADRA Etiopie je zkvalitnění živobytí místních pasteveckých komunit díky zlepšenému přístupu k pitné vodě a posílení odolnosti vůči nedostatku potravin zapříčiněného klimatickými změnami. Základ projektu tvoří čtyři hlavní pilíře:

Cílem tohoto projektu implementovaného ve spolupráci s ADRA Německo a ADRA Etiopie je zkvalitnění živobytí místních pasteveckých komunit díky zlepšenému přístupu k pitné vodě a posílení odolnosti vůči nedostatku potravin zapříčiněného klimatickými změnami. Základ projektu tvoří čtyři hlavní pilíře:

  • Zlepšení přístupu k vodě jako základní potřebě.
  • Přístup k zemědělským zdrojům (osiva k suchu odolných odrůd).
  • Zlepšení úrovně výživy skrze zakládání domácích zeleninových zahrad.
  • Rovnoprávnost pohlaví.

Očekávané výsledky projektu jsou zlepšený přístup k vodě pro obyvatele i hospodářská zvířata díky budování a rekonstrukci již existující vodní distribuční sítě a výměně starých poruchových dieselových pump za pumpy napájené ze solárních panelů. Dalším výsledkem by mělo být snížení podvýživy a náchylnosti k nemocem díky zlepšenému přístupu k pitné vodě, sanitaci a hygieně a díky konzumaci pestré a nutričně bohaté stravy.

Za účelem zlepšení výživy a zmenšení dopadů klimatických změn proběhnou školení zaměřená na výživu, pěstování ovoce a zeleniny a na zemědělské praktiky zmenšující dopady sucha. Proběhne také distribuce osiva odrůd odolných vůči suchu. V rámci projektu budou rovněž organizovány diskuse, s cílem zvýšení povědomí komunit o genderových otázkách a rovnoprávnosti pohlaví.

Věříme, že díky zlepšené sanitaci, dostupnosti nezávadné vody a zvýšenému povědomí obyvatel o hygieně se nám také podaří snížit úmrtnost dětí, které představují nemocemi nejvíce ohroženou skupinu obyvatel.

Projekt podpořili

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery ADRA Německo a ADRA Etiopie a je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury.

Zavřít