Filipíny

Posílení odolnosti obyvatel vůči přírodním katastrofám

Kdy

2017

Co

Podpoříme odolnost obyvatel vůči katastrofám

Kde

Filipíny

Proč jsme pomáhali právě zde

Souostroví Filipín leží ve filipínském zlomu, navazujícího na tzv. Ohnivý kruh – seismologicky velmi aktivní oblast, kde vzniká až 90 % zemětřesení na světě.  Zlom probíhá 100 km dlouhým údolím, ve kterém se nachází šest provincií včetně hlavního města Manilly.

Vědci se shodují na tom, že právě zde v současné době může dojít ke vzniku nejsilnějšího zemětřesení o síle 7,2 Richterovy škály, pojmenovaného výstižně „The big one“. Zemětřesení takové síly by mělo katastrofické následky.

ADRA se proto rozhodla podpořit iniciativu místní samosprávy a nejrůznějších zájmových skupin z řad nevládních organizací, akademiků, soukromého a podnikatelského sektoru a organizací občanské společnosti, které v průběhu léta 2017 ustanovili platformu „Big Preparedness, One Cavite“ – Velká připravenost, jeden Cavite. Tento projekt byl podpořen i Adrou Česká republika částkou ve výši 441 878 Kč. 

Cílem tohoto uskupení je rozšiřování povědomí o rizicích spojených se zemětřesením a zároveň snižování těchto rizik na všech třech úrovních – tedy osobní, komunitní i vládní. Každý aktér platformy hraje v tomto procesu důležitou roli. Sdílení odborných znalostí, zdrojů a informací pomůže k zefektivnění spolupráce mezi zúčastněnými stranami a umožní lepší koordinaci mezi aktéry v případě výskytu přírodní katastrofy.

Založení tohoto konsorcia je prvním krokem v procesu posilování partnerství mezi občanskou společností a nevládními organizacemi. Zároveň vytváří odrazový můstek pro tvorbu Národního plánu pro mimořádné události.

Výše zmíněný plán, který vydala Národní rada pro snižování a řízení rizik katastrof, by měl do budoucna zahrnovat mechanismus, který ukotví včasnou a účinnou reakci vlády při výskytu zemětřesení ve výši 7,2 v důsledku pohybu filipínského zlomu.

Plán pro mimořádné události zahrnuje přípravu v oblastech koordinace a řízení evakuačních táborů, ochrany, potravinové a nepotravinové pomoci, pátrání a záchrany, práva a veřejného pořádku, vzdělání, zdraví, logistika, civilní práce, nouzové telekomunikace a mezinárodní humanitární pomoc.

Věříme, že tento projekt bude účinnou prevencí rozvinutí humanitární krize, která by mohla vyvstat po zemětřesení a zároveň umožní propojení aktérů ze všech sektorů, které bude mít i další pozitivní dopady.

Zavřít