Sýrie

Pomoc se zajištěním přístřeší pro komunity ovlivněné konfliktem

Kdy

2016-2017

Co

Zajistíme dostupné a bezpečné ubytování pro 75 rodin, které musely opustit své domovy z důvodu pokračujícího konfliktu

Kde

Sýrie

Proč jsme pomáhali právě v Sýrii

Občanská válka v Sýrii pokračuje již sedmým rokem. Řada organizací, včetně Rady bezpečnosti OSN hovoří o největší humanitární krizi současnosti. Dle nejnovějších zpráv si válka vyžádala až 470 000 obětí a humanitární pomoc potřebuje 13,5 milionu osob. 4,8 milionů osob uprchlo do zahraničí a 6,6 milionu osob žije mimo své domovy na území Sýrie.

Druhý největší počet vnitřně přesídlených osob (1,25 mil.) se nachází v provincii Damašek-venkov, kde tvoří více než 50 % obyvatel. Většina z nich žije buď v hostujících komunitách, nebo v provizorních přístřešcích a rozestavěných budovách, které neposkytují dostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy, přístup k pitné vodě, sociálnímu zařízení nebo bezpečí a soukromí.

Komu a jak jsme pomohli

ADRA podpořila vznik kolektivních center pro přibližně 375 osob, které musely opustit své domovy z důvodu pokračujícího konfliktu. Ve vybraných oblastech v okolí Damašku ADRA upravila nedostavěné budovy tak, aby splňovaly minimální požadavky na bydlení – zdi, okna, uzamykatelné dveře, napojení na vodovod a přístup k sociálnímu zařízení (sprcha a WC). Většina stavebních úprav je dočasného charakteru (využití dřevovláknitých desek místo cihel, plastových folií místo skla) z důvodu motivace přesídlených osob k návratu do jejich domovů a umožnění předání budov jejich majitelům, zlepší-li se bezpečnostní situace.

Dostupnost vhodného ubytování pro vnitřně přesídlené rodiny v rámci Sýrie snižuje pravděpodobnost jejich odchodu do sousedních zemí a dále pak často ilegální cestu do vzdálenějších zemí. Projekt se zaměřil na zvyšování dostupnosti stabilního a bezpečného ubytování pro celé domácnosti, zejména ženy a děti, které tráví většinu času doma. Kolektivní centra pro přesídlené poskytují rodinám stabilní prostředí, které umožní dětem začít chodit do škol a dospělým hledat si zaměstnání v rámci hostujících komunit a zapojovat se aktivně do místního dění.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít