Nepál

Podpora obnovy zdrojů obživy pro oběti zemětřesení

Kdy

2016

Co

Opravíme 15 zavlažovacích systémů poničených zemětřesením

Kde

Nepál, distrikt Dhading

Proč pomáháme právě v Nepálu

Zemětřesení o síle 7,8 stupňů z dubna 2015 a stovky následných otřesů měly na Nepál a jeho obyvatele devastující dopad. Distrikt Dhading patřil mezi nejhůře zasažené oblasti, zničeno bylo 92 % domů. Pro 75 % domácností v Dhadingu je primárním zdrojem obživy zemědělství. Zemědělská produkce byla zemětřesením vážně poškozena, lidé přišli o dobytek, zásoby osiv, úrodu a zemědělské náčiní. Vážně poškozen byl i zavlažovací systém zásobující vodou zemědělskou půdu. Distrikt Dhading zásobuje zemědělskými produkty hlavní město Nepálu a výrazné omezení produkce má negativní dopad na farmáře a jejich rodiny, kteří přišli o hlavní zdroj obživy. 37 % zavlažovacích systémů bylo zemětřesením poškozeno z více jak dvou třetin. Oprava těchto systémů byla stanovena jako jedna z priorit při plánování dlouhodobé obnovy zemědělského sektoru v Nepálu.

Co se nám už podařilo

Naši kolegové z ADRA Nepál na situaci zareagovali ihned, jakmile to bylo bezpečné, a vyrazili do terénu, aby zjistili,  kde a jak pomoci. V rámci sítě organizací ADRA jsme se zapojili také. Naše okamžitá pomoc zahrnovala nákup a distribuci potravinových balíčků, vodních filtrů, hygienických sad, moskytiér, stanů pro zdravotnická zařízení a školy a celt a nářadí na stavbu provizorních přístřešků ve 3 ze 14 nejhůře zasažených distriktů (Dhading, Sindhupalchok, Kavrepalanchok). Finanční pomoc byla poskytnuta z veřejné sbírky v hodnotě 366 742 Kč.

Komu a jak pomáháme

ADRA bude projekt realizovat od dubna do listopadu 2016. Se spolupracující místní kanceláří ADRA Nepál a místní správou jsme identifikovali v rámci analýzy potřeb 15 zavlažovacích systémů určených k rekonstrukci. Opravy se budou týkat nasávacího systému, zavlažovacích kanálů, potrubí a zásobovacích vodních nádrží. Projekt bude mít přímý pozitivní dopad minimálně na 400 domácností (1 900 osob), rozsah zavlažované půdy opravenými systémy bude 90 hektarů. Rekonstrukce zavlažovacích systémů proběhnou formou programu Cash for Work. To znamená, že místní obyvatelé dostanou pracovní příležitost s finanční odměnou hrazenou z projektu a zároveň budou přispívat k obnově infrastruktury ve své komunitě. Do programu budou vybráni zástupci nejhůře postižených domácností bez jiných možností výdělku, což bude mít okamžitý pozitivní dopad na zajištění obživy celé rodiny.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít