Myanmar

Obnova zdrojů obživy po povodních v Čjinském státě

Kdy

2016

Co

Pomůžeme obnovit zdroje obživy místních obyvatel a opravit klíčové objekty

Kde

Myanmar, Čjinský stát

Proč pomáháme právě v Myanmaru

Čjinský stát patří mezi 12 ze 14 regionů Myanmaru zasažených povodněmi a následnými sesuvy půdy v červenci a srpnu 2015. Okresy Tedim a Tonzang v Čjinském státě byly vyhodnoceny jako jedny z nejhůře zasažených. V okrese Tedim postihla povodeň a sesuvy 80 ze 130 vesnic, zcela zničeno bylo 355 domů, 5 vodních zdrojů, 21 vodních elektráren, 51 mostů, 4 školy a 4 zdravotní střediska. V Tonzangu katastrofa vážně zasáhla 17 vesnic, 1 598 osob přišlo o domov a žije v provizorních přístřešcích. Přístup do celé oblasti je vzhledem k horskému charakteru terénu, odlehlosti vesnic a zničené infrastruktuře velmi komplikovaný.

Komu a jak pomáháme

Projekt podpoří 900 rodin (4 500 jednotlivců) nejhůře zasažených povodněmi a sesuvy půdy v pěti vesnicích v oblastech Tedim a Tonzang v Čjinském státě. Výběr příjemců pomoci bude proveden na základě předem daných kritérií (míra zasažení farmářů a jejich půdy, nedostatek jiných možností obživy, starší 18 let pro zařazení do programu Cash for Work, míra ohroženosti domácnosti – staří lidé, nemocní, mnohočetné rodiny) ve spolupráci s vesnickými výbory.

Cílem projektu je podpořit obnovu zdrojů obživy postižených obyvatel takovou formou, která podporuje zachování důstojnosti a nezávislosti rozhodování u příjemců pomoci. Projekt navíc podpoří místní ekonomiku a trh, který je dostatečně funkční na to, aby umožnil farmářům nákup osiv a zemědělského náčiní a nákup materiálu pro rekonstrukce v rámci programu Cash for Work. Projekt plánuje distribuci finanční podpory pro nákup osiv a nářadí před zahájením hlavní zemědělské sezóny, čímž pomůže obnovit zemědělskou produkci v oblasti. Program Cash for Work podpoří 450 domácností z pěti vesnic v práci na obnově místní infrastruktury (mosty, silnice, vodní elektrárny, školy, nemocnice). Výběr příjemců a objektů k rekonstrukci bude probíhat ve spolupráci s vesnickými výbory. Část každého výboru budou tvořit ženy, které budou vybírat práci vhodnou pro ženy. Přímá finanční podpora poskytne domácnostem příjem nezbytný k obnově farem, které rodiny živí.

Projekt bude realizován skrze místního partnera, ADRA Myanmar, který v Čjinském státě dlouhodobě působí.

Projekt podpořili

Projekt „Obnova zdrojů obživy po povodních v Čjinském státě“ byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít