Kambodža

Podpora výživy matek a dětí do 2 let v oblasti Baray Santuk

Kdy

2016

Co

Zlepšíme výživu matek a jejich dětí.

Kde

Kambodža

Proč jsme pomáhali právě zde

Po dlouhém období ekonomické stagnace a konfliktů se Kambodža vydala v posledních letech na cestu rozvoje. Přesto stále zůstává jednou z nejchudších zemí jihovýchodní AsiePětina obyvatel žije pod hranicí chudoby. 40 % dětí do 5 let trpí podvýživou, hlavní složku potravy tvoří rýže. Jen čtvrtina obyvatel venkova má přistup k sanitárnímu zařízení.

Komu a jak jsme pomohli

ADRA Česká republika realizovala projekt zaměřený na zvyšování kvality výživy matek v reproduktivním věku a dětí do dvou let ve spolupráci s místním partnerem ADRA Kambodža v oblastech Baray a Santuk v provincii Kompong Thom. Podvýživou zde trpí téměř polovina všech dětí do dvou let a více než 65 % z nich má anémii. Podvýživa dětí je způsobena jednostrannou stravou (hlavní složkou je rýže) či jejím nedostatkem, nízkou osvětou mezi rodiči o souvislostech mezi výživou matek a dětí a jejich zdravím, ale taky špatnými hygienickými návyky a nedostatečným přístupem k nezávadné pitné vodě či sanitárnímu zařízení.

Díky podpoře realizované organizací ADRA bude zahrnuto 4500 rodin s dětmi do dvou let ve 44 vesnicích. Prostřednictvím aktivit zaměřených na zlepšení stravovacích a hygienických návyků chce ADRA snížit úroveň podvýživy dětí a zlepšit kvalitu stravování a celkového zdravotního stavu matek, dětí a pečujících osob. Součástí projektu je i výstavba sanitárního zařízení ve vesnicích. ADRA klade velký důraz na zapojení a aktivní účast místních komunit a na zajištění udržitelnosti výstupů projektu.

Projekt podpořili

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít