Etiopie

Vybudování hygienických zařízení a sanitace jihosúdánským běžencům v oblasti Gambella

Kdy

2016

Co

Vybudujeme hygienické zázemí v uprchlickém táboře a snížíme úmrtí na průjmová onemocnění

Kde

Etiopie, Gambella

Proč pomáháme právě v Etiopii

Etiopie patří mezi nejchudší země na světě. I přes tuto skutečnost na jejím území žije více než 700 000 uprchlíků. Velkou část z nich tvoří běženci z Jižního Súdánu, kteří ze svých domovů utíkají kvůli etnickým bojům. Etiopská oblast Gambella je domovem pro více než 270 000 uprchlíků z Jižního Súdánu. Jedním z táborů v této oblasti je tábor Jewi, kde žije přes 48 000 lidí v obtížných podmínkách a ADRA zde pomáhala i v roce 2015.

Komu a jak pomáháme

Vzájemný kontakt mezi lidmi na omezeném prostoru přeplněných uprchlických táborů vytváří ideální prostředí pro šíření nemocí. A právě na tuto oblast se v táboře Jewi zaměřuje ADRA, jejímž cílem je snížit úmrtí způsobená průjmovými onemocněními.

ADRA za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR zajišťuje

  •  pro více jak 120 rodin hygienické zázemí v podobě domácí latríny 
  • osvětové aktivity zaměřené na šíření informací o hygienických návycích a prevenci onemocnění.

Ke stavbě latrín motivujeme místní komunitu – ADRA dodá materiál a know-how. Technické práce, jako je hloubení jámy, ale musí vykonat sami budoucí uživatelé. S přístupem k informacím a přijetí specifických hygienických návyků je tak zajištěno to, že obyvatelé tábora budou latríny opravdu používat.

Součástí práce Adry je i vyškolení komunitních mobilizátorů a mobilizátorek, kteří sdílejí své znalosti prevence onemocnění se svými sousedy. Od stanu ke stanu, od obydlí k obydlí, každý den chodí ženy a muži a mluví se členy svých komunit o zásadách osobní hygieny jako je například mytí rukou – to často rozhoduje o zdraví jich a jejich dětí.

Co se nám již podařilo

Ženy, které pracují jako komunitní mobilizátorky, říkají, že díky projektu teď mají menší strach o zdraví svých dětí a nebojí se tolik o jejich i svou bezpečnost. V minulosti se totiž několik z nich stalo obětmi útoků, když si odskočily vykonat potřebu do soukromí lesa. Teď se věnují šíření dobrých rad svým sousedům. To, že se projektu daří, dokazují i výsledky z minulého roku. Počet dětí, které trpěly průjmovým onemocněním, se snížil, což vedlo i k nižší dětské úmrtnosti.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR a z prostředků Adry.

Zavřít