Etiopie

Podpora rovnocenného přístupu ke kvalitnímu vzdělání

Kdy

2016

Co

Zlepšíme přístup ke vzdělání pro dívky a znevýhodněné děti.

Kde

Etiopie

Proč jsme pomáhali právě zde

Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a druhou nejlidnatější zemí afrického kontinentu. Více než polovina dospělých je negramotná. V zemi chybí školy, učitelé i vzdělávací pomůcky. Přístup ke vzdělání v Etiopii je ovlivněn řadou faktorů, jako je ekonomická situace rodiny, dostupnost školy, nebo motivace rodičů podporovat své děti ve vzdělávání. Velmi omezený přístup ke vzdělávání mají především dospívající dívky a děti s fyzickým či mentálním handicapem – jejich rodiny velmi často vnímají jejich vzdělávání jako zbytečné Přitom je to právě vzdělání, které stojí na začátku cesty z chudoby.

Komu a jak jsme pomohli

Za finanční podpory České rozvojové agentury ADRA společně s partnery z Norska a Etiopie podporuje v Etiopii inkluzivní vzdělávání v regionu Oromiya, oblasti Arsi Negele. Komplexní pojetí projektu zahrnuje podporu dětí a jejich rodičů, učitelů a zástupců škol, školských úřadů i technických kapacit samotných škol.

V první řadě se ADRA zaměřuje na osvětovou činnost. Naším cílem je ukázat rodičům dětí a celým komunitám, jak je vzdělání důležité. Pokud rodiče chápou váhu vzdělání, pro děti to je velká podpora. Dále se obracíme na učitele a vysvětlujeme jim, že  školské metodiky musí být připraveny tak, aby ve škole mohli studovat i žáci se specifickými potřebami. Provést změny je nutné i v rámci zázemí škol, které by se měly zbavit bariér a zpřístupnily by se tak všem. Další skupinou, se kterou pracujeme, tvoří dospívající dívky- ty navštěvují školu méně, než jejich stejně staří spolužáci. Dívky totiž buď musí plnit domácí povinnosti, anebo ve škole není dostatečné hygienické zázemí, které by jim umožnilo používat toalety během menstruace.

V roce 2016 jsme za podpory České rozvojové agentury vyškolili 80 učitelů a 80 rodičů a podpořili 400 dospívajících dívek v jejich snaze o získání vzdělání a zároveň jim před přijímacími zkouškami na střední školu poskytli doučování. Do 40 škol bylo nakoupeno celkem 6 500 knih nejen v místním jazyce, ale i v jazyce úředním a v angličtině.

Díky projektu se již povedlo poskytnout podporu ke vzdělávání tisícům žáků. Jeho udržitelnost je zajištěna spoluprací s vládními orgány na tvorbě institucionálního zázemí,  školeními zástupců vlády, osvětovou činností v komunitách a podporou kapacit učitelů.

Projekt podpořili

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery ADRA Norsko a ADRA Etiopie. a je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury.

Zavřít