Evropa

Pomoc uprchlíkům

Kdy

2015

Co

Poskytneme materiální i psychosociální pomoc uprchlíkům.

Kde

Srbsko, Maďarsko a Makedonie

Proč jsme pomáhali právě zde

Žít v neustálém strachu, v nouzi a bez střechy nad hlavou je vždy obtížné. Už několik let takto přežívají miliony lidí v Sýrii. Některým se podařilo uprchnout do bezpečnějších zemí. Ale z domova neutíkají jen Syřané. Nejvíce žadatelů o azyl pocházelo v posledním roce opravdu ze Sýrie (20 %). Ale mnoho lidí odešlo také z Afghánistánu (7 %), z Kosova (6 %), z Eritrey (6 %) a ze Srbska (5 %).

Je jasné, že Evropa zažívá obří migrační vlnu. Ale pravdou taky je, že pokud jde o Českou republiku, tak se nejedná ani zdaleka o největší počet žadatelů o azyl v novodobé historii Česka. V průběhu 90. let k nám přicházelo mnohem více lidí, než je tomu teď. Byli to lidé, kteří prchali z bývalé Jugoslávie. Obvykle jsme jim udělili převážně tzv. dočasné útočiště. Tak u nás mohli zůstat po dobu trvání válečného konfliktu. Po válce se většina uprchlíků vrátila domů.

Komu a jak jsme pomohli

  • ADRA Česká republika skrze Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek poskytuje pomoc ve spolupráci s detenčním zařízením pro uprchlíky ve Vyšních Lhotách. Dobrovolnické centrum sem dodává oblečení a nakupuje potraviny pro zhruba 300 lidí.
  • Pro uprchlíky v  Maďarsku ADRA připravuje materiální pomoc.
  • V Makedonii ADRA distribuuje hygienické balíčky. Ve Slovinsku zase jídlo a také tolik potřebné stanice k nabíjení mobilních telefonů. Ty často slouží jako jediné spojení s rodinou, od které jsou lidé na útěku odtrženi. ADRA se zde taky stará o děti, které často trpí traumaty.
  • Kolegové z ADRA Srbsko distribuovali již více než 2 200 potravinových a hygienických balíčků ve východním Srbsku na bulharsko-srbské hranici a dalších 500 balíčků ve městě Preševo na makedonsko-srbské hranici. Dále ADRA Srbsko mezi uprchlíky rozdělila 220 stanů, které obdržela od Komisariátu OSN. Připravuje se k přijetí a přerozdělení dalších stanů a také spacích pytlů od slovinských dárců.
  • Informační azylové centrum ADRA v Bělehradě poskytuje navazující služby. Zde dostanou lidé základní informace ohledně práv uprchlíků, způsobu, jak získat azyl v Srbsku, kde hledat lékařskou a právní pomoc, jaké jsou měnové kurzy apod. Všechny podrobnosti mohou dostat v šesti jazycích – a to prostřednictvím letáků, videí, nebo osobně. Zaměstnanci centra, dobrovolníci a překladatelé pomáhají uprchlíkům s komunikací a doprovázejí je na potřebná místa. Velmi podstatnou součástí navazujících služeb je také terénní tým čítající 29 lidí. Ten mimo jiné poskytuje lidem psychosociální podporu.

Dlouhotrvající konflikt v Sýrii nezpůsobil jen humanitární katastrofu v zemi a okolních státech. Vliv má samozřejmě i na Evropu. V roce 2012 bylo dle údajů OSN celosvětově v pohybu nejvíce lidí od konce 2. světové války. Své domovy muselo nuceně opustit skoro 60 milionů osob.

Zavřít