Myanmar

Zajištění okamžitého přístupu k základní zdravotní péči v postkonfliktních zónách jihovýchodní Barmy III

Kdy

2014

Co

Zlepšujeme kvalitu zdravotnické péče v odlehlých venkovských komunitách

Kde

Myanmar, Karenský a Monský stát

Proč pomáháme právě v Myanmaru

Velká část jihovýchodního Myanmaru (dřívější název Barma) je ve stavu dlouhodobé krize způsobené dopady občanské války a porušováním základních lidských práv místních obyvatel. Podle údajů z roku 2010 žije každý čtvrtý občan Myanmaru pod hranicí chudoby, 41 % dětí ve věku do pěti let podvýživou.

Do zdravotnictví vláda dlouhodobě  neinvestuje dostatek financí. 60 % úmrtí dětí do 5 let  je způsobeno nemocemi, kterým lze za normální situace předcházet nebo je léčit. Ztráty na životech by byly ovšem ještě mnohem znatelnější, pokud by v Myanmaru nepracovala komunitní zdravotnická střediska. Ta poskytují v těchto oblastech jediné dostupné zdravotnické ošetření a základní preventivní péči.

Střediskům ale chybí základní vybavení, zásoby léků i odborné kapacity, a to ADRA pomáhá zlepšit.

Komu a jak pomáháme

Navazujeme na realizované projekty zlepšování dostupnosti zdravotnické péče na bývalém konfliktním území Karenského a Monského státu.

Podporujeme již 20 zdravotnických středisek v oblastech Hlaingwe a  Myawaddy nejzákladnějším vybavením (antibiotiky, léky proti průjmům, antimalariky, vitamíny, antacidy, analgetiky, mastmi, obvazovými a krycími pomůckami), dodáváme základní chirurgický materiál, laboratorní a testovací sady na malárii a žloutenku typu B. Vybavení je nakupováno na míru každé jednotlivé klinice.

V roce 2014 se ADRA zaměřila zejména na zajištění základní péče o matku a dítě, v několika střediscích byly navíc postaveny latríny. Během roku 2015 bude proškoleno 30 komunitních zdravotnických pracovníků, z toho alespoň 60 % budou ženy. Proškolení zdravotníci projdou 6měsíčním intenzivním kurzem, po kterém budou moci poskytovat základní zdravotnickou péči ve 30 komunitních klinikách v odlehlých oblastech jihovýchodní Barmy. Pod těchto 30 klinik spadá více než 100 000 místních obyvatel, pro které jsou tyto kliniky nejdostupnějším zdrojem lékařského ošetření. 8 vybraných komunitních klinik bude zásobeno léky a zdravotnickým materiálem, díky čemuž bude mít více než 36 000 obyvatel okolních spádových vesnic přístup k lepší zdravotní péči.

Projekt podpořili

Projekt „Zajištění okamžitého přístupu k základní zdravotní péči v postkonfliktních zónách jihovýchodní Barmy III“ byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít